آموزش مدیتیشن و مراقبه


دوره های آموزشی مدیتیشن و مراقبه

آموزش مدیتیشن و مدیریت اضطراب . مشاور و مدرس مدیتیشن و مراقبه

مراقبه یا مدیتیشن (Meditation) یک سنت باستانی است،

اما جایگاه خود را تا به امروز در فرهنگ‌های مختلف جهان حفظ نموده است و افراد زیادی برای ایجاد احساس آرامش و هماهنگی درونی از آن استفاده می‌کنند.

اگرچه مراقبه با آموزه‌های مختلف دینی در ارتباط است،

اما به جای ایمان، عمدتاً با یافتن آگاهی، تغییر آگاهی و رسیدن به آرامش سر و کار دارد.

این روزها به دلیل افزایش مشغله فکری افراد و برنامه‌های فشرده زندگی، سطح استرس و اضطراب افزایش یافته است

روش‌هایی مانند مراقبه که بر کاهش این مشکلات نقش موثری دارند، محبوبیت بیشتری یافته‌اند.

به یاد داشته باشیم، که بیشترین استرسی که در زندگی به ما وارد میشود،

به خاطر وقایع زندگیمان نیست بلکه به خاطر شیوه رویارویی ما با آنهاست،

پس کافیست رویکردمان را تعدیل کنیم تا بخش زیادی از استرسمان از بین برود…

 آموزش مدیتیشن و مراقبه

آموزش مدیتیشن و مراقبه برای آغازگران

چرا مدیتیشن می کنیم؟

مدیتیشن مثل بازگشت به خانه است

مدیتیشن می کنیم تا بخشی از وجودمان را که بطور محو و ناشناخته و نادانسته از دست داده ایم بازیابیم

می توانیم آن را راهی برای دست یافتن به استعدادهای بیشتر

نزدیکتر شدن به خود و واقعیت یافتن ظرفیت بیشتری برای دوست داشتن ذوق و احساس

رسیدن به این شناخت که ما نیز جزیی از تمامیت هستی بوده و هرگز جدا و بیگانه با آن نیستیم بدانیم

مدیتیشن دید و عمل موثرتری را پدید می آورد

هنگام مدیتیشن کردن در می یابیم که هریک از عبارات فوق مفهومی مشخص و یکسان می یابند

آنچه از دست داده و در جستجوی کشف آن هستیم

مدیتیشن شما را به جایی می رساند که رفتارتان مشابه کسی می گردد که

در تلاش به یادآوردن چیزی است که زمانی طولانی آنرا فراموش کرده است

شخص با مدیتیشن با خودش و محیط اطرافش راحتتر بوده و کارهایی را که به عهده دارد به شکل موثرتری انجام می دهد

به دیگران نزدیک شده احساس خصومت و نگرانی کمتری خواهد داشت در این راه هرگز به پایان نمی رسیم زیرا پایانی برای رشد توانایی انسان وجود ندارد

یک برنامه خوب مدیتیشن در بسیاری موارد کاملا شبیه یک برنامه خوب ورزشی است

هر دو نوع این برنامه ها تنها در صورتی مفید اند که متناسب با شرایط روحی و جسمی شخص باشند

برای یادگیری و آموزش مدیتیشن و مراقبه محدودیت سنی وجود ندارد

هدف اولیه انواع مختلف مدیتیشن هماهنگی و تعلیم ذهن است این عمل باعث افزایش کارایی فرد در امور روزمره می شود

مدیتیشن انواع زیادی دارد این انواع طرق یا مسیرها در چهار دسته کلی :

عقل ،احساس ،جسم، عمل ،می گنجند که همه روشها به یکجا ختم می شوند

▪️ مسیر جسم:
در این روش فرد می آموزد از جسم و حرکات بدنی خود آگاه شده و از طریق تمرین این آگاهی را افزایش دهد

همچون رقص و سماع صوفیان و هاتایوگا دای چی

▪️ مسیر عمل:
این روش شامل آموزش نحوه بودن در جهان و درک و ارتباط با آن در حین انجام نوع بخصوصی از مهارت است

در یکی از روشن ترین نمونه های این روش تمام وظایف معمولی روزانه با این آگاهی انجام می گیرد

که گویا هرکدام بخشی از هماهنگی جهان و کائنات است

هر کاری با عشق و تمرکز کامل انجام می شود و مهمترین چیز هنگام انجام آن توجه کامل و مطلق به همان کار در آن لحظه است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.