پنج عنصر فنگ شویی

شناخت عناصر فنگ شویی

بر اساس تفکر اساتید چینی همه شکهای ظهور یافته در جهان ترکیبی از پنج عنصر فنگ شویی هستند

آب , چوب ,آتش ,خاک و فلز که نماینده تمام هستی و طبیعت هستند

فصل ها یا حتی غذایی که می خوریم همه در یک چرخه دگرگونی قرار دارند

بنابراین عنصری عنصر دیگر را تقویت میکند یا از دیگری سرچشمه می گیرد که این اصل پایه آموزش فنگ شویی است.

درغرب از چهار عنصر نامبرده شده است خاک باد آتش آّب اما در فنگ شویی گردش انرژی از طریق پنج عنصر می باشد.

این عناصر همگی نشانگر تغییر هستنند

یعنی یکی دیگری را می آفریند درخت سوخت آتش است آتش خاک یا خاکستر را به وجود می آورد خاک فلز را خلق می کند فلز پس از ذوب جاری می شود آب می شود آب به رشد درختان کمک می کند

با این حال این عناصر می توانند خطرناک هم باشند اگر یکی از چرخه سازنده جا بماند این چرخه مخرب می شود آب اتش را خاموش می کند آتش فلز را ذوب میکند فلز چوب را می برد درخت خاک را فرسوده می کند و خاک آب را گل آلود می کند.

اصول فنگ شویی در زمستان

پنج عنصر در فنگ شویی وجود دارد: آب، چوب، آتش، خاک و فلز.

زمستان با عنصر آب همراه است.

فنگ شویی در لغت به معنای “باد و آب” ترجمه می شود. و عنصر آب نقش بسیار مهمی در فنگ شویی دارد.

آب نشان دهنده شهود (intuition) است:
دانشی درونی که شما را به یک فضای اعتماد و اطمینان درونی هدایت میکند.

فصل زمستان فرصتی است برای ترمیم و مرمت خود، رویاسازی و برنامه ریزی برای تغییرات و تحولات جدید،

برای بهاری نزدیک و آغازی تازه.

❀«یـــڪ ᓅرصــتــ ویـــژه بــرای خودآزمایـــی»❀

در طول این فصل،یک خانه پر انرژی و سرشار از آرامش و هارمونی ،

به شما کمک خواهد کرد که مقتدرانه و پایدار، سرشار از احساسات خوب،این فصل را پشت سر بگذارید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.