رعنا احمدی

رعنا احمدی - rana ahmadi

مربی، کوچ زندگی ، کوچ توسعه فردی

من به عنوان لایف کوچ و کوچ توسعه فردی برای بالا بردن سطح آگاهی و رسیدن به اهداف شما عزیزان تمام تلاش و انرژی خودم رو ارائه میدم.
بعد از چندین سال تحقیق و مطالعه آموزش و تجربه در زمینه خودشناسی ذهن آگاهی روانشناختی رسالت خودم میدونم که آنچه با جان و دل تجربه کردم رو در اختیار تمامی کسانی که خواستار رشد و آگاهی هستن و دوست دارن برای خودشون قدمی بردارن ،قرار بدم .
چرا که تاثیر گذاری و موثر بودن یکی از بارزترین ارزش های زندگی من هست و کمک کردن به دیگران برای من احساس خوشایند ایجاد می‌کند.