انواع تخصص های کوچینگ - مدل و گرایش های کوچینگ

انواع تخصص های کوچینگ

در این مطلب قصد داریم به انواع تخصص های کوچینگ بپردازیم . کوچینگ در واقع فرایندی است که در آن کوچ به فرد یا سازمان در راه رسیدن به موفقیت و حل پیچیدگی ها و مسائل کمک می کند و در راه دستیابی به اهداف ، فرد یا سازمان را راهنمایی می کند . برای …

انواع تخصص های کوچینگ ادامه »