دفتر شکرگزاری

شکرگزاری با فنگ شویی ذهن

فنگ شویی ذهن برای شکرگزاری یکی از تکنیک هایی که برای فنگ شویی ذهن پیشنهاد میشه شکرگزاری هستش! شکرگزاری ساده ترین و لذت بخش ترین تکنیکیست برای رسیدن به آرامش ذهنی و برکت جهان هستی بر پایه انرژی بیان شده ، یعنی هرچیزی نسبت بهش احساسی داشته باشیم و بهش انرژی بدیم به سمت خودمون …

شکرگزاری با فنگ شویی ذهن ادامه »