فواید ذهن اگاهی - دهن آگاهی - لنا مایند - رعنا احمدی

فواید ذهن اگاهی

از جمله فواید ذهن آگاهی میتوان به ایجاد ظرفیت درونی اشاره کرد که اگر آن را بپرورانیم میتواند سلامتی و خوشبختی ذاتی در ما بیدار کند. ذهن آگاهی یا مایندفولنس  بهترین هدیه به کسی است که میخواهد در مواجه با هیجان های دردناک، درد های جسمانی یا مشکلات ارتباطی قدرت آگاهی داشته باشد. همانطور که …

فواید ذهن اگاهی ادامه »