فواید سحرخیزی - فواید صبح زود از حواب بیدار شدن

فواید سحرخیزی

برای اکثر افراد صبح هر روز ، عذاب آور ترین قسمت روز به حساب می آید . این افراد معمولا تا دیروقت بیدار مانده و صبح ها بیشتر می خوابند و پس از بیدار شدن تا چای یا قهوه شان را میل نکنند حتی فادر به صحبت کردن هم نیستند . اگر می خواهید بدانید …

فواید سحرخیزی ادامه »